Työmme vastuullisuus

 

Ferno Norden -ajattelemme ympäristöä!

Ferno Norden Suomi OY tulee olemaan vihreän muutoksen liikkeellepaneva voima ja neuvonantaja alueilla, joilla toimitamme tuoteratkaisuja. Haluamme myötävaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja tehdä kaikkemme saavuttaaksemme nämä tavoitteet yhdessä.
Ferno Norden Group noudattaa kaikkia lakisääteisiä vastuita ja läpinäkyvyyden vaatimuksia. 
Voit lukea lisää vastuullisuudesta konsernin sivulta täältä!

–Keskitymme materiaalien uudelleenkäyttöön liittyvien ratkaisujen kehittämiseen toimittajien ja valmistajien kautta, joiden kanssa teemme jo tiivistä yhteistyötä. Pyrimme myös varmistamaan, että kumppanimme keskittyvät yhtä hyvin selkeisiin tavoitteisiin kestävän tuotannon puolesta. Käyttämällä laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita, jotka voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää hyvällä tavalla, kuten Fernon omia tuotteita, vähennämme jätteen määrää.

–Kannamme sosiaalista vastuuta ja välitämme osallistuvasta työpaikasta. Keskusvarastossamme Norjassa on esimerkiksi varustettu maalämpö- ja lämpöpumpuilla, jotka ovat energiatehokkaita laitteita. Tulevaisuudessa haluamme kehittää ratkaisuja aurinkopaneeleilla energiankulutuksen tehostamiseksi entisestään. Ferno Norden on hyvin hoidettu yritys, jolla on hyvä talouskasvu, mikä antaa taas meille mahdollisuuden priorisoida asettamamme kestävän kehityksen tavoitteet - samalla kun näemme työmme tuovan lisäarvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja toimittajillemme.

–Olemme yritys, jolla on jatkuvasti omia kuljetustarpeita asiakaskäyntien, tuote-esittelyjen ja tuotekoulutuksen yhteydessä. Siksi meidän on tärkeää ajatella kestävyyttä kuljetustarpeissamme, kuten työsuhdeautoa käytettäessä ja vaihtaessamme.

- Näemme hyvin koulutetun henkilöstön arvon. Osaamisen lisääminen on meille itsestäänselvyys ottaen huomioon myymämme tuotteet, järjestelmät ja ratkaisut sekä niiden käyttöalueet..

- Me Ferno Norden olemme sertifioituja työstämme ympäristön ja laadun mukaisesti  ISO9001 och ISO14001 järjestelmä.

Työmme vastuullisuus

Kestävän kehityksen työmme seuraa ja perustuu YK:n Agenda 2030:een, joka koostuu 17 globaalista kestävän kehityksen tavoitteesta, joiden tavoitteena on poistaa köyhyys, pysäyttää ilmastonmuutos sekä luoda rauhallisia ja turvallisia yhteiskuntia. Lue lisää täältä!

4. HYVÄ KOULUTUS

Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ​​tuotannossamme ja asiakkaillemme toimittamissamme tuotteissa sekä mahdollistamme työntekijöidemme  osaamisen kehittymisen.

8. JOUSTAVAT TYÖAJAT JA TALOUDELLINEN KASVU

Huolehdimme siitä, että jokainen työntekijämme saa kyvyillensä sopivia työtehtäviä.  Yrityksenä jatkamme kasvua ja toimimme taloudellisesti kestävinä, luodaksemme työntekijöillemme turvallisen työpaikan ja olemalla asiakkaillemme kestävä toimittaja monien vuosien ajan tästäkin eteen päin.

9. KESTÄVÄ TEOLLISUUS, INNOVAATIOT JA INFRASTRUKTUURI

Helpotamme työntekijöidemme osallistumista päivittäiseen toimintaan, luomaan innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joita voimme tarjota asiakkaillemme. Haluamme olla liikkeellepaneva voima yritysyhteisön kestävässä rakennemuutoksessa, jossa tehokkaalla resurssien käytöllä sekä ympäristöystävällisellä teknologialla ja tuotannolla myötävaikutamme elinkeinoelämän kestävämpään kehitykseen. 

12. KESTÄVÄ KULUTUS JA TUOTANTO

Keskitymme varmistamaan, että materiaalimme voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Pyrimme tarjoamaan tuotteita, joissa mahdollisimman suuri osa tuotannossa käytetyistä materiaaleista on kierrätettävissä ja tarjoamme asiakkaillemme ohjelman, jossa he voivat palauttaa tuotteen meille kierrätettäväksi ja/tai uudelleenkäyttöön. Asetamme selkeät ja yksiselitteiset tavoitteet vähentää jätteen määrää ennen tuotantoa, sen aikana ja sen jälkeen ja pyrimme olemaan kestävien julkisten hankintajärjestelmien liikkeellepaneva voima.

17. TÄYTÄNTÖÖNPANO JA MAAILMANLAAJUINEN KUMPPANUUS

Me Ferno Nordenilla tiedämme, että emme voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita yksin, mutta jos me – työntekijöidemme, kumppaneidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa työskentelemme yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi, voimme panostaa siihen mitä voimme. Asettamalla selkeitä ja yksiselitteisiä vaatimuksia kumppaneillemme ja toimittajillemme ja samalla kiinnittämällä huomiota siihen, mitä voimme tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi, teemme mitä voimme.


 

 

Yhdessä erotumme!

Cookiescript_new